Fundacja w ŁOWES

Fundacja Ogród Serca po raz kolejny bierze udział w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach dofinansowania otrzymanego w 2016 r. fundacja przekształciła się w podmiot ekonomii społecznej jako agencja wydawnicza i zarejestrowała swoją działalność w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Łodzi. w tym roku, dzięki zatrudnieniu osób z odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami planujemy rozwinąć działalność graficzną i poligraficzną. 
Przeszliśmy już ocenę formalną, teraz czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

Projekt „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki” w trakcie realizacji

Październik to już ostatni miesiąc podczas którego będziemy realizować zajęcia w ramach projektu „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki. 4 edycja”. Dla uczestników zorganizujemy wspólne wyjście na basen, do kina oraz Teatru Muzycznego, a także zgodnie z cyklem odbędą się zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, chińskiego oraz obsługi komputera. Ponadto odbędą się zajęcia sportowe i twórcze.
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Back To Top