Fundacja w ŁOWES

Fundacja Ogród Serca po raz kolejny bierze udział w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach dofinansowania otrzymanego w 2016 r. fundacja przekształciła się w podmiot ekonomii społecznej jako agencja wydawnicza i zarejestrowała swoją działalność w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Łodzi. w tym roku, dzięki zatrudnieniu osób z odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami planujemy rozwinąć działalność graficzną i poligraficzną. 
Przeszliśmy już ocenę formalną, teraz czekamy na wyniki oceny merytorycznej.
Back To Top