Zakończenie projektu uświetniającego obchody 100-lecia niepodległości

Na zakończenie projektu uświetniającego obchody 100-lecia niepodległości „Dziadkowie i wnuki – przez zabawę do nauki” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  w listopadzie uczestnicy projektu spotkają się przy tablicy pamiątkowej domu, w którym mieszkał Józef Piłsudski i gdzie prowadził tajną drukarnię „Robotnika”. Odśpiewają pieśni patriotyczne, które nauczyli się podczas zajęć, a następnie udadzą się do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ówczesnego więzienia, w którym był przetrzymywany po dekonspiracji wydawnictwa.

Fundacja w ŁOWES

Fundacja Ogród Serca po raz kolejny bierze udział w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach dofinansowania otrzymanego w 2016 r. fundacja przekształciła się w podmiot ekonomii społecznej jako agencja wydawnicza i zarejestrowała swoją działalność w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Łodzi. w tym roku, dzięki zatrudnieniu osób z odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami planujemy rozwinąć działalność graficzną i poligraficzną. 
Przeszliśmy już ocenę formalną, teraz czekamy na wyniki oceny merytorycznej.

Projekt „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki” w trakcie realizacji

Październik to już ostatni miesiąc podczas którego będziemy realizować zajęcia w ramach projektu „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki. 4 edycja”. Dla uczestników zorganizujemy wspólne wyjście na basen, do kina oraz Teatru Muzycznego, a także zgodnie z cyklem odbędą się zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, chińskiego oraz obsługi komputera. Ponadto odbędą się zajęcia sportowe i twórcze.
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Wywiad w Radio Łódź

​​W dniu 21 lutego byliśmy z wizytą w radio i opowiadaliśmy o naszej działalności. Zachęcamy do wysłuchania pod tym adresem.

Back To Top