Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki. 4 edycja

Fundacja, już po raz 4 realizuje autorski projekt „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki”-  mający na celu stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych wybranej grupy dziadków i wnuków z Łodzi poprzez wspólne uczestniczenie w e-edukacji przez zabawę, warsztatach twórczych, zajęciach rekreacyjno-sportowych i kulturalno-artystycznych Efektem projektu jest wzmocnienie relacji i nadanie nowej jakości integracji między dziadkami i wnukami poprzez aktywny udział oraz zaangażowanie osób starszych w zaproponowanych formach spędzania wolnego czasu, twórczego działania, rekreacji i e-edukacji w działaniach inicjowanych przez wykwalifikowane osoby: instruktorów, specjalistów i animatorów. W 2018 roku postanowiliśmy poszerzyć ofertę edukacyjną (język angielski, zajęcia komputerowe) o zajęcia z języka chińskiego, a także wprowadziliśmy cykl spotkań z dietetykiem. Zadanie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu w dostępie do kultury i edukacji osób o niskich dochodach (niezamożnych).  Podczas realizacji każdej edycji projektu prowadzimy badania ewaluacyjne podsumowane raportem, który jest dla nas istotnym źródłem informacji do stworzenia szerszego programu budowania kapitału społecznego przedmiotowych grup wiekowych w Łodzi w kolejnej edycji programu. Podczas rekrutacji szczególną uwagę przy wyborze uczestników zwracamy na cechy demograficzne w tym m.in.: wiek uczestników i kondycję fizyczną, ich sytuację materialną, a także problemy w relacjach międzypokoleniowych, dyspozycyjność do uczestniczenia w całym okresie trwania zadania, chęć aktywizacji i udziału w różnorodnych działaniach społecznych.  
Tak jak w latach poprzednich projekt jest dofinansowany w w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).
Back To Top