Dziadkowie i wnuki – przez zabawę do nauki

„Dziadkowie i wnuki – przez zabawę do nauki” z okazji 100-lecia niepodległości.

Jest to cykl zajęć adresowany do łódzkich seniorów z ich wnukami, stwarzający doskonałe warunki do wspólnego, aktywnego spędzania czasu na nauce i zabawie, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej 20 par dziadków i wnuków, które poprzez wspólne uczestnictwo w warsztatach muzycznych (nauka pieśni patriotycznych), warsztatach plastycznych (tworzenie historycznych modeli pojazdów), zajęciach z przygotowywania fotofelietonów oraz uczestniczenia w prelekcjach historycznych mogą nie tylko rozwijać swoje relacje babcia/dziadek-wnuk/wnuczka lecz także poszerzyć swoją wiedzę i pogłębić świadomość narodową.  Zajęcia będą trwały do listopada 2018 roku, warunkiem przyjęcia jest tylko zaangażowanie i aktywny udział.

Projekt przewiduje interaktywne warsztaty dla dwóch dwudziestoosobowych grup dziadkowie/wnukowie, polegające na pracy w dziesięcioosobowych, międzypokoleniowych parach. Dziadkowie i wnukowie będą zdobywali wiedzę o Polsce z okresu powstania II Rzeczpospolitej, walki o odzyskanie niepodległości i tworzenia się jej granic. Dla lepszego zrozumienia historii naszego kraju i naszego narodu. Projekt przewiduje realizację pięciu zadań tematycznych:

Temat nr 1 – Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego – życie, działalność niepodległościowa i twórczość artystyczna;

Temat nr 2 – Powstanie Legionów z czterech istniejących komponentów;

Temat nr 3 – Rocznica utworzenia niepodległego państwa – pięć ośrodków ogłaszających niepodległość Polski i konsolidacja ruchów niepodległościowych;

Temat nr 4 – Bitwa Warszawska z omówieniem frontu północno-zachodniego, Operacji Lwowskiej i strategii odcięcia skrzydeł;

Temat nr 5 – Pokój Brzeski i traktat Ryski – ukształtowanie się granicy wschodniej.

Każdy temat będzie realizowany na 3 warsztatach. Uczestnicy będą spotykali się na zajęciach raz w tygodniu. Na pierwszych zajęciach odbędzie się prelekcja historyczna, podczas której uczestnicy zapoznają się z prezentacją dotyczącą historii, a następnie będą w parach budowali jeden papierowy model samochodu pancernego lub czołgu. Zajęcia będzie prowadził animator historii oraz plastyki.

Na drugich zajęciach zostanie zorganizowany warsztat muzyczny. Animator muzyki będzie uczył po jednej pieśni patriotycznej z tamtego okresu. Na trzecich zajęciach na podstawie przygotowanych wypracowań przez pary dziadków/wnuków, zostanie przygotowany przez całą grupę fotofelieton, mający promować wydarzenie, który ukaże się na stronie internetowej i Facebooku Fundacji oraz na wykupionej szpalcie czasopisma. Po zebraniu fotofelietonów zostaną one opracowane i wydane w formie książkowej.

Na zakończenie obie grupy spotkają się przy tablicy pamiątkowej domu, w którym mieszkał Józef Piłsudski i gdzie prowadził tajną drukarnię „Robotnika”. Odśpiewają pieśni patriotyczne, które nauczyli się podczas zajęć, a następnie udadzą się do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ówczesnego więzienia, w którym był przetrzymywany po dekonspiracji wydawnictwa.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Back To Top