ŁOWES 2016

W dniu 16.12.2016r. przystąpiliśmy do projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” podpisując umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na stanowisku: Redaktor Naczelny. W ten oto sposób fundacja  przekształciła się w podmiot ekonomii społecznej jako agencja wydawnicza i zarejestrowała swoją działalność w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Łodzi. W dniu 01.03.2017r. fundacja podpisała umowę z Fundacją Nasze Zoo na prowadzenie działalności nakładczej czasopisma „Zielonym na Prawo”. W dniu 01.03.2017r. Fundacja podpisała umowę z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie działalności nakładczej czasopisma „Marzenia i Fakty”.

Back To Top